NSRS o restrukturisanju Željeznica Republike Srpske [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
NSRS o restrukturisanju Željeznica Republike Srpske
NSRS o restrukturisanju Željeznica Republike Srpske
www.osmtv.com
NSRS o restrukturisanju Željeznica Republike Srpske
102d - OSM TV

Razmatranjem odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske, po hitnom postupku, nastavljeno je 23. redovno zasjedanje Parlamenta