Ima li opasnosti od terorizma u BiH ? [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Ima li opasnosti od terorizma u BiH ?
Ima li opasnosti od terorizma u BiH ?
novi.ba
Ima li opasnosti od terorizma u BiH ?
304d - Novi

Percepcija koja se svakodnevno stvara o navodnoj neposrednoj opasnosti od terorizma u BiH i stvarno stanje na terenu sada su već u tolikoj suprotnosti da se sve više bojim mogućnosti da se ovdje inscenira teroristički napad da bi se konačno i u prak