Igman investira 10 miliona eura u razvoj proizvoda i kapaciteta [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Igman investira 10 miliona eura u razvoj proizvoda i kapaciteta
Igman investira 10 miliona eura u razvoj proizvoda i kapaciteta
www.biznisinfo.ba
Igman investira 10 miliona eura u razvoj proizvoda i kapaciteta
163d - Biznis Info

Kompanija za proizvodnju oružja i municije Igman iz Konjica planira u periodu 2017 – 2019. investirati 10 miliona eura u razvoj novih proizvoda i proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta. U protekle dvije godine, u objekte i opremu, uloženo je v