Vlada traži dozvolu Narodne skupštine da se zaduži 477 miliona KM! [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Vlada traži dozvolu Narodne skupštine da se zaduži 477 miliona KM!
Vlada traži dozvolu Narodne skupštine da se zaduži 477 miliona KM!
www.6yka.com
Vlada traži dozvolu Narodne skupštine da se zaduži 477 miliona KM!
168d - Buka

Treća varijanta je međunarodno tržište kapitala gdje Vlada po prvi put planira da se pojavi sa emisijom obveznica. Ekonomisti tvrde da je to najgora solucija. U ovom trenutku samo Nigerija Pakistan i Uganda imaju isti kreditni rejting kao Republika