Postupci javnih nabavki izuzetno podložni korupciji [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Postupci javnih nabavki izuzetno podložni korupciji
Postupci javnih nabavki izuzetno podložni korupciji
www.federalna.ba
Postupci javnih nabavki izuzetno podložni korupciji
249d - Federalna

Kroz javne nabavke dolazi do transfera značajne sume novca iz javnog u privatni sektor i ovi postupci su izuzetno podložni korupciji i različitim zloupotrebama. U poslednjih pet godina više od 13 milijardi KM utrošeno je za javne nabavke roba, radov