242. dopisna seja Vlade RS [etleboro.org]
242. dopisna seja Vlade RS
242. dopisna seja Vlade RS
126d - Governo di Slovenia

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2018 – 2021 skladno s prilogo uvrsti nov projekt: 2550-18-0013 Izgradnja HE na spodnji Savi – HE Mokrice. Odprtje novega projekta v Načrt razvojnih programo