Smanjenje koncesione naknade [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Smanjenje koncesione naknade
Smanjenje koncesione naknade
Smanjenje koncesione naknade
309d - Swot

BANJALUKA – Koncesiona naknada u Republici Srpskoj smanjena je u Pravilniku o koncesijama sa 3,6 na 0,5 odsto od ostvarenog prihoda proizvodnje električne energije da bi sva koncesiona preduzeća, bez obzira da li su privatna ili državna, do kraja go