Fokus 06.04.2017. 10:39

Potrebe, prava i položaj osoba sa invaliditetom u BiH

Na okruglom stolu održanom danas u Banjoj Luci predstavljena je “Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom (OSI) u Bosni i Hercegovini“. Analizu su uradili Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju u saradnji sa akademskom zajednicom, Fondo»»»

fokus.ba