Sebija Izetbegović naredila da se ne pozove 11 doktora na NNV [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Sebija Izetbegović naredila da se ne pozove 11 doktora na NNV
Sebija Izetbegović naredila da se ne pozove 11 doktora na NNV
avaz.ba
Sebija Izetbegović naredila da se ne pozove 11 doktora na NNV
163d - Dnevni Avaz

V. d. dekanese Medicinskog fakulteta u Sarajevu dr. Amela Kulenović sazvala je za četvrtak ponovnu sjednicu Naučno nastavnog vijeća. Bit će to treći pokušaj da se održi sjednica i izabere nova dekanesa Medicine, nakon što su dvije sjednice propale z