Stevan Bekan V.D. Direktor J.U. Ekologija i bezbjednost u posjeti Šumarskom fakultetu [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Stevan Bekan V.D. Direktor J.U. Ekologija i bezbjednost u posjeti Šumarskom fakultetu
Stevan Bekan V.D. Direktor J.U. Ekologija i bezbjednost u posjeti Šumarskom fakultetu
www.trebinje059.com
Stevan Bekan V.D. Direktor J.U. Ekologija i bezbjednost u posjeti Šumarskom fakultetu
168d - Trebinje info

lajkovapratiocaFollowerspratiocapratioca Na poziv Šumarskog fakulteta, a u vezi sa obilježavanjem 97. godina rada i postojanjja ove obrazovne institucije, V.D. Direktor J.U. Ekologija i bezbjednost Stevan Bekan posjetio je ovaj fakultet. Uz čestitke