Potrošači su nedovoljno zaštićeni, potrebna je radikalna promjena [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Potrošači su nedovoljno zaštićeni, potrebna je radikalna promjena
Potrošači su nedovoljno zaštićeni, potrebna je radikalna promjena
www.vecernji.ba
Potrošači su nedovoljno zaštićeni, potrebna je radikalna promjena
97d - Vecernji

Potrošači u BiH nisu dovoljno zaštićeni, a broj žalbi i prigovora koje upućuju institucijama na entitetskoj i državnoj razini u oblasti ekonomskih usluga isporuke toplotne i električne energije i drugih javnih servisa i usluga se povećava iz godine