BiH jedna od malobrojnih zemalja koje koriste pečat [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
BiH jedna od malobrojnih zemalja koje koriste pečat
BiH jedna od malobrojnih zemalja koje koriste pečat
BiH jedna od malobrojnih zemalja koje koriste pečat
251d - Vijesti

U zemljama regije fizički je ukinuta upotreba pečata, na taj način su olakšani uslovi poslovanja i stvorena je bolja investicijska klima. Bosna i Hercegovina je i u ovom segmentu svjetlosnim godinama daleko od modernizacije poslovnih procesa. Kompan