Zašto kažeš „ljeto“, kada misliš na „SUMMER LOVE“? [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Zašto kažeš „ljeto“, kada misliš na „SUMMER LOVE“?
Zašto kažeš „ljeto“, kada misliš na „SUMMER LOVE“?
prijedor24.com
Zašto kažeš „ljeto“, kada misliš na „SUMMER LOVE“?
304d - Prijedor 24

Dok jun lagano ulazi u svoju drugu polovinu, dok negdje svodimo račune o (ne)uspješnoj školskoj, poslovnoj i(li) akademskoj godini, „ganjamo uslove“ ili „čistimo godinu“, maštamo o moru i pokušavamo se sjetiti kada smo posljednji put bili tamo (kao