Povratak krize u Europu [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Povratak krize u Europu
Povratak krize u Europu
www.dnevnik.ba
Povratak krize u Europu
252d - Dnevnik.ba

Europska unija - koja se oslanja na državu-naciju ne samo zbog provedbe svojih politika, već i zbog vlastitog legitimiteta - može funkcionirati samo kao i njezine države članice. A, danas, te države članice, uključujući, ali ne ograničavajući se sam