Tatimet: Kush jep me qira shtëpitë, ta deklarojë pasi… [etleboro.org]
Tatimet: Kush jep me qira shtëpitë, ta deklarojë pasi…
www.standard.al
Tatimet: Kush jep me qira shtëpitë, ta deklarojë pasi…
64d - Standard

Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve ka njoftuar të gjithë individët që shfrytëzojnë shtëpitë apo apartamente për t’i dhënë me qira, të deklarojnë të ardhurat e përfituara prej tyre. Përfituesi i të ardhurave (pronari i shtëpisë dhe apartamentit) ës