Koliki je problem islamofobija u Poljskoj? [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Koliki je problem islamofobija u Poljskoj?
Koliki je problem islamofobija u Poljskoj?
balkans.aljazeera.net
Koliki je problem islamofobija u Poljskoj?
163d - Aljazeera-Balkans

Piše: Shafik Mandhai Poput stotina hiljada njenih sunarodnjaka, Anna Lachowska napustila je rodnu Poljsku ubrzo nakon njenog priključenja Evropskoj uniji, u nadi da će naći bolje životne prilike negdje drugdje u ovom bloku. Put ju je prvo odveo u Ir