Jepni shtëpi me qira gjatë sezonit turistik? Ja paralajmërimi i Tatimeve [etleboro.org]
Jepni shtëpi me qira gjatë sezonit turistik? Ja paralajmërimi i Tatimeve
i0.wp.com
Jepni shtëpi me qira gjatë sezonit turistik? Ja paralajmërimi i Tatimeve
64d - Bold News

Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve ka njoftuar të gjithë individët që shfrytëzojnë shtëpitë apo apartamente për t’i dhënë me qira, të deklarojnë të ardhurat e përfituara prej tyre. Përfituesi i të ardhurave (pronari i shtëpisë dhe apartamentit) ës