RBI: Konsolidovana dobit u prva tri kvartala 910 miliona eura [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
RBI: Konsolidovana dobit u prva tri kvartala 910 miliona eura
RBI: Konsolidovana dobit u prva tri kvartala 910 miliona eura
www.profitiraj.ba
RBI: Konsolidovana dobit u prva tri kvartala 910 miliona eura
243d - Profitiraj

Grupacija na čelu s Raiffeisen Bank International AG (RBI), u prva tri kvartala 2017. godine ostvarila je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.301 milion eura, što je porast od 66,6 procenata ili 520 miliona eura u odnosu na isti period 2016. godi