Prihod od cestarina nadmašio plan za više od 100 milijuna kuna [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Prihod od cestarina nadmašio plan za više od 100 milijuna kuna
Prihod od cestarina nadmašio plan za više od 100 milijuna kuna
Prihod od cestarina nadmašio plan za više od 100 milijuna kuna
249d - Poslovno Jutro

Vožnja autocestama HAC-a i ARZ-a u ljetnoj tarifi bila je 10 posto skuplja nakon sporazuma Hrvatske i Svjetske banke oko restrukturiranja cestarskog sektora. Još ranije, u travnju cestarina je rasla za 5 posto."Znam da su građani zbog toga dijelom n