Dejtonski sporazum: "Vještačenje ne traje danima, već 15-20 minuta" [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Dejtonski sporazum: "Vještačenje ne traje danima, već 15-20 minuta"
Dejtonski sporazum: "Vještačenje ne traje danima, već 15-20 minuta"
www.banjalukalive.com
Dejtonski sporazum: "Vještačenje ne traje danima, već 15-20 minuta"
163d - Banjalukalive

Još ne znamo da li je primjerak Dejtonskog sporazuma koji je pronađen u Palama falsifikat ili original niti javnost ima tačnu informaciju da li Predsjedništvo BiH posjeduje ili ne original Dejtonskog mirovnog sporazuma.Primjerak sporazuma pronađen j