POSUŠJE: Zbog kršenja Konvencije o pravima djeteta, Ombudsmani i OSCE u posjetu Gimnaziji Grge Martića [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
POSUŠJE: Zbog kršenja Konvencije o pravima djeteta, Ombudsmani i OSCE u posjetu Gimnaziji Grge Martića
POSUŠJE: Zbog kršenja Konvencije o pravima djeteta, Ombudsmani i OSCE u posjetu Gimnaziji Grge Martića
poskok.info
POSUŠJE: Zbog kršenja Konvencije o pravima djeteta, Ombudsmani i OSCE u posjetu Gimnaziji Grge Martića
252d - Poskok

Dana 10. listopada 2017. godine Ombudsmanica (pravboraniteljica za ljudska prava) Nives Jukić sa stručnom suradnicom Ivanom Džidić posjetila je Gimnaziju fra Grge Martića u Posušju i održala sastanak sa ravnateljem i predstavnicima nastavničkog vije