RASPISAN TENDER Gradnja novog Zelenog mosta u junu [etleboro.org]
RASPISAN TENDER Gradnja novog Zelenog mosta u junu
banjaluka.net
RASPISAN TENDER Gradnja novog Zelenog mosta u junu
155d - Banjaluka

Raspisan je tender za izbor firme koja će biti zadužena za izgradnju novog Zelenog mosta preko rijeke Vrbas, sa pristupnom saobraćajnicom u Ulici Gavrila Principa i rekonstrukcijom Ulice Branka Morače do spoja sa Kozarskom ulicom. Procijenjena vrije