Kasipović: Za narod Srpske prijedlog izmjene Krivičnog zakona “krupan problem” [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Kasipović: Za narod Srpske prijedlog izmjene Krivičnog zakona “krupan problem”
Kasipović: Za narod Srpske prijedlog izmjene Krivičnog zakona “krupan problem”
www.atvbl.com
Kasipović: Za narod Srpske prijedlog izmjene Krivičnog zakona “krupan problem”
304d - Alternativna

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović ocijenio je da član 9 u prijedlogu izmjena Krivičnog zakona BiH ne može biti postavljen na način kako je to učinjeno, jer je, prije svega, riječ o genocidu i inkriminaciji tog djela, što predstavlja k