I termoelektrane prepreka BiH na putu ka EU [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
I termoelektrane prepreka BiH na putu ka EU
I termoelektrane prepreka BiH na putu ka EU
kaportal.ba
I termoelektrane prepreka BiH na putu ka EU
304d - Ka Portal

Termoelektrane (TE), kako izgrađene, one koje se grade, tako i planirane, mogle bi postati još jedna ozbiljna prepreka na putu Bosne i Hercegovine (ali i cijelog balkanskog regiona) prema Evropskoj uniji. Kako je objavila nevladina organizacija ”CEE