Godine istraga i sumnjivih kredita u RS [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Godine istraga i sumnjivih kredita u RS
Godine istraga i sumnjivih kredita u RS
gdb.rferl.org
Godine istraga i sumnjivih kredita u RS
98d - Radio Slobodna Evropa

Međunarodni monetarni fond (MMF) traži da razvojne banke oba bh. entiteta do juna budu stavljene pod superviziju agencija za bankarstvo, uz ocjenu da negativno djeluju na bankarsko tržište. Kako je MMF utvrdio u u nedavno objavljenoj analizi, Invest