Stručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiHStručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiH [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Stručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiHStručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiH
Stručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiHStručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiH
Stručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiHStručnjaci pojasnili kakav med jedu građani BiH
97d - Trebinje Danas

Agencija za bezbjednost hrane analizom kvaliteta meda na tržištu BiH utvrdila je da od 100 uzoraka više od polovine, odnosno 53 nisu odgovarajućeg kvaliteta. Od 100 analiziranih uzoraka, uzetih u posljednja tri mjeseca prošle godine, po 45 je sa pod