UN: Rekordnih 65,6 miliona ljudi raseljeno širom svijeta [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
UN: Rekordnih 65,6 miliona ljudi raseljeno širom svijeta
UN: Rekordnih 65,6 miliona ljudi raseljeno širom svijeta
tuzlalive.ba
UN: Rekordnih 65,6 miliona ljudi raseljeno širom svijeta
304d - Tuzla live

Prema godišnjem izvještaju UN-a, procjenjena brojka koja se odnosi na kraj 2016. godine povećala se za 300.000 u odnosu na 2015. godinu, izvještava BBC Rekordnih 65,6 miliona ljudi širom svijeta su izbjeglice, tražioci azila ili interno raseljeni, s