Sve se više bojim mogućnosti da se u BiH inscenira teroristički napad... [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Sve se više bojim mogućnosti da se u BiH inscenira teroristički napad...
Sve se više bojim mogućnosti da se u BiH inscenira teroristički napad...
depo.ba
Sve se više bojim mogućnosti da se u BiH inscenira teroristički napad...
309d - BLin

Europol je prošle sedmice objavio da su tokom prošle godine u zemljama EU planirana, pokušana ili uspješno izvedena 142 teroristička napada. Više od polovine tih napada dogodio se u Velikoj Britaniji (76), Francuskoj (23), Italiji (17), Španiji (10)