Dizel u RS-u će iznositi 2,09 KM, u FBiH još nisu formirane cijene [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Dizel u RS-u će iznositi 2,09 KM, u FBiH još nisu formirane cijene
Dizel u RS-u će iznositi 2,09 KM, u FBiH još nisu formirane cijene
www.vecernji.ba
Dizel u RS-u će iznositi 2,09 KM, u FBiH još nisu formirane cijene
104d - Vecernji

Od 1. veljače bh. građane očekuju više cijene goriva, koje donosi novi Zakon o trošarinama. U Republici Srpskoj su formirane nove cijene, dok će u Federaciji BiH to biti učinjeno krajem siječnja. Prema novim cijenama, dizel gorivo "euro 5" će na ben