Stari Grad: Počelo uklanjanje ruševnih objekata opasnih po okolinu [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Stari Grad: Počelo uklanjanje ruševnih objekata opasnih po okolinu
Stari Grad: Počelo uklanjanje ruševnih objekata opasnih po okolinu
www.source.ba
Stari Grad: Počelo uklanjanje ruševnih objekata opasnih po okolinu
340d - Source

Općina Stari Grad uklonit će sedam objekata čiji je vlasnik, a koji predstavljaju prijetnju po okolinu. Radi se o preventivnim mjerama u cilju zaštite i spašavanja, koje koordinirano provode Služba civilne zaštite i Sektor za inspekcijske poslove Op