Prezentovan projekt 'Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske' [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Prezentovan projekt 'Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske'
Prezentovan projekt 'Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske'
www.frontal.ba
Prezentovan projekt 'Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske'
340d - Frontal

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa opštinom Bileća predstavila je u ovom gradu projekt "Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske" tokom koga je ukazano na njegove mnoge prednosti, ali i smjernice uvezivanja