Federalni zavod za zapošljavanje objavio listu listu najtraženijih zanimanja, a poslodavcima najviše trebaju... [etleboro.org]
Federalni zavod za zapošljavanje objavio listu listu najtraženijih zanimanja, a poslodavcima najviše trebaju...
depo.ba
Federalni zavod za zapošljavanje objavio listu listu najtraženijih zanimanja, a poslodavcima najviše trebaju...
158d - Depo

Poslodavci su na osnovu vlastitih procjena iskazali potrebu za zapošljavanjem 5.924 nova radnika u 2018. Najviše potreba za novim zapošljavanjem se odnosi na radnike sa srednjom stručnom spremom Šivači, stolari, bravari, prodavači, konobari, zidari,