Evropske zemlje šalju avione za gašenje požara u Portugalu [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Evropske zemlje šalju avione za gašenje požara u Portugalu
Evropske zemlje šalju avione za gašenje požara u Portugalu
www.federalna.ba
Evropske zemlje šalju avione za gašenje požara u Portugalu
340d - Federalna

Više od 1.500 vatrogasaca u Portugalu i dalje se bore protiv šumskih požara, a Španija, Francuska i Italija će tokom dana poslati specijalne avione za gašenje vatre. Pomoć će biti poslana u okviru programa EU o saradnji u vanrednim situacijama, nako