ALBANSKA VLADA ODLUČILA DA FORMIRA BERZU ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU / ALBANIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN

Energyobserver 24.05. 14:36

ALBANSKA VLADA ODLUČILA DA FORMIRA BERZU ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU / ALBANIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN

Vlada Albanije odlučila je da formira berzu za električnu energiju, koja će omogućiti dan-unapred i unutardnevno trgovanje, izjavila je Belinda Balluku, ministarka infrastrukture i energetike. Berza električne energije, prema njenim rečima, biće osnovana u skladu sa direktivama Evropske unije, kao »»»

You can read more about this at Osservatorio Italiano